Smart start tysdagar klokka 10.00

Frisklivssentralen køyrer Smart start trening tysdagar klokka 10.00 på Fossetunet. Veit du om nokon som treng litt ekstra motivasjon for å kome i gang, har hatt ein pause eller ynskjer å trene på dagtid – Bli med!

Timen passar for alle nivå, og du styrer sjølv intensiteten på økta. Hovuddelen er lagt opp med ein kombinasjon av styrke- og kondisjonstrening med fokus på funksjonelle øvingar og store muskelgrupper. Avsluttast med bekkenbunnstrening, balanse og avspenning. Timen er leia av fysioterapeut. 

Ta kontakt med Frisklivssentralen (Marit tlf. 95303897) eller Kjersti (tlf: 95967756) for meir informasjon.

 

Klar for trening?

Me er klar for oppstart igjen… 12. april – håpar du er klar?

Nokre endringar:

Mandagar: Absolutt styrke startar 18.30 (ikkje 19.00 som før)

Fredagar: Puls Energi er flytta til ny hall og startar 16.15 

Minne om Greta❤️

Onsdag 31. mars fekk eg den triste og vonde beskjeden om at vår kjære Greta døydde. Ho fekk èin alvorleg og aggressiv kreft diagnose i oktober. Ho kjempa èin tapper kamp, men måtte til slutt gi opp.

Greta og Liv var dei som starta opp med Liv&Lyst i Sogndal i 1986, etter kurs og opplæring i Sverige.

Eg og mange fleire fekk oppleve Greta sin fantastiske motivasjon, livsglede og rørsleenergi gjennom Liv&Lyst. Greta var èin sterk pådrivar for dette treningskonseptet, i tillegg til å være kroppsøvingslærar. I 2010 overlot ho drifta, og meirLiv&Lyst vart skipa, men ho var fortsatt instruktør i nokre år til, og ho sat i styret heilt til det siste. Hausten 2016 flytta ho til Trondheim saman med sin kjære Rolf. Ho ville nyte pensjonist tilværelsen i barndomsbyen sin. 
 
Ho var alltid oppteken av korleis det gjekk med liv&lyst damene og «karane». Og kvar gong ho var i Sogndal besøkte ho oss på treninga, ho hadde alltid èin fagleg, litt kritisk kommentar, saman med sine treffande og kjappe replikkar. Me var aldri i tvil om kva Greta meinte….

Greta var èi dame med mykje energi, humor, treffande kommentarar, bestemt, svært fagleg og dyktig, og ho levde fort med mykje kraft.

Sorga er tung no, men me har mange flotte minne om denne livsglade og aktive dama. Ho blir aldri gløymt og me skal fortsette  med «rørsleglede» gjennom MeirLiv&Lyst.

Kjersti 

 

 

God påske🐥

Me ynskjer alle dei flotte medlemmane våre ein God Påske🐥

Det vart èin brå stopp på treninga og tidleg påske «ferie» i år. Me følgjer dei nasjonale anbefalingane og råda frå kommunen om at èin ikkje trenar inne ( me synes det har vore vanskeleg å opprettholde treningane når me ikkje visste omfanget av smitteutbrotet i kommunen), men me håpar og trur at smitten er under kontroll og at me kan starte opp som «vanleg» etter påske

Me håpar at alle gjer èin god innsats i vekene framover og at vi kan få èin lang og god treningsvår!

Me ynskjer dykk èin God Påske🐥

Veke 12

Me lyt dessverre avlyse treningane denne veka (om situasjonen  og retningslinjene endrar seg er Me klar på kort varsel). Retningslinjene til kommunen anbefaler ikkje trening innandørs.

Me vurderer ute trening på slutten av veka.

Hold ut og hold på den gode kvardagen med fysisk aktivitet- gjerne med innslag av litt styrketrening 💪

Meir trening!

Me opnar opp for at du kan trene på fleire økter!

Ynskjer du å trene fleire gonger enn dei to som du står oppført på- send meg gjerne èin sms på kva time/ timar som kan vere mest aktuelle!

 

 

Me er i gang💪

Då har me starta vårsesongen  og måtte den bli god!

Mandagar kl 16.45 køyrer vi timen Core Styrke i den nye idrettshallen som ligg ved Sognahallen. Det er ulike innganger ; gå inn ved Idrettsenteret,  inngang mot uteområdet til Sogndal Vidaregåande skule eller hovudinngang som vender mot dalen/elva-denne er ikkje klar til bruk enno.  Ta kontakt om du ikkje finn fram😅

 

Ny påmelding!

På grunn av redusert kapasitet på timane våre på Fossetunet treng eg èin ny påmelding ( for èin forhåpentligvis liten periode)

Det er fint om dei som har sett sett seg opp på fleire enn to treninger i veka, melder inn kva to økter èin ynskjer å gå på ( dette for at flest mogleg skal få kome i gang med trening). Øktene i hallen har betre kapasitet. SMS til 95967756.

Ta gjerne kontakt om de lurer på noko!

Rygg Nakke treninga torsdager blir  endra til kl 15.30 -16.30.

Oppstart vår 2021🌟

I følgje retningslinjer og smittevern legen i Sogndal kan me starte opp gruppetrening.  Det blir opp til kvar enkelt å vurdere om de ynskjer å delta, og sjølvsagt vere friske . 
 
For å gjere treninga så sikker som mogleg kjem vi til å redusere antal deltakarar på timane,  vi legg opp til god tid mellom øktene slik at det ikkje blir oppsamling av folk i gangen,  me brukar minimalt med utstyr og vaskar utstyr og overflater mellom kvar økt ( slik som i haust), i tillegg brukar de eigne matter.

Me lyt organisere deltaking på dei ulike øktene litt anleis. Eg ynskjer at flest mogleg skal få trene, men då må nokon redusere antall gonger i veka.  Eg gir nærare info om dette. 
 
Me satsar på oppstart onsdag 27.1. Gi gjerne èin lyd om du ynskjer å vente med oppstart. 

Ta gjerne kontakt om du lurer på noko☺️