Trim

Håpar de har det bra😘

Utfordrande tider! 
No hadde de kome inn i gode vanar- prøv å fortsette med det utan felles øktene på Fossetunet.

Gå ein tur, jogge, sykle eller skigåing med god puls 2-3 gonger i veka + dagleg frisk lift ( viss det er mogleg)

I tillegg anbefaler vi at du trenar styrke 2-3 gonger i veka – ta utgangspunkt i dei øvingane du likar best , for: armar/skuldre, mage, rygg og bein. Eg skal prøve å legge ut nokre bilder til dykk etterkvart:)

Stå på & vi kjem sterkare att😘

Gode avstandsklemmar frå 

Aase, Monica, Anita, Anne Kristin, Anne -Grete, Anne  Beathe,  Kristine, Unn Hege,  Jorunn, Anne Sigrid og Kjersti