Personleg trening

Personleg trening i grupper

Vi har dessverre ikkje tilbod om dette haust 2020, men er du interessert kan du ta kontakt med Personleg trenar Veronica Foss  på tlf 909 98 785.