Instruktørar

Kjersti Johannessen

er førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet. Har hovedfag i fysisk aktivitet/helse, er utdanna personleg trenar, gruppetreningsinstruktør frå Norges Idrettshøgskule og Liv&Lyst grunnutdanning.  Er eigar av meirLiv&Lyst gjennom MAKS trening AS. Vår 2021  har Kjersti desse timane:  Puls Energi, Core styrke, Styrke mann og Puls basis. Ho har over 30 års erfaring frå gruppetrening.

Anne Sigrid Loftesnes Harjo

er utdanna bioingeniør og har hovedfag i cellebiologi. Ho jobbar som yrkeshygieniker hjå Stamina Helse i Sogndal. Ho har SATS-utdanning innan gruppetrening i sal og sykkel. Vår 2021 har Anne Sigrid Step Energi og ABSolutt Styrke. Ho har over 20 års erfaring frå gruppetrening.

Jorunn Aa Albretsen

er utdanna fysioterapeut med vidareutdanning i barne-og ungdomsfysioterapi, har idrett grunnfag og helsepedagogikk. Ho jobbar som fysioterapeut ved Sogndal helsesenter. Vår 2021 har Jorunn Nakke rygg trening. Ho har over 16 års erfaring med gruppetrening.

Unn Hege Johannessen

er utdanna faglærar i idrett frå Norges Idrettshøgskule, ho har ein Mastergrad i samhandling frå HVL og vidareutdanning i kognitiv terapi. Ho jobbar som helsesportspedagog  hjå Helse Førde  – Indre Sogn Psykiatrisenter. Ho har gruppetreningsutdanning frå SATS og Liv og Lyst grunnutdanning. Ho har over 30 års erfaring  med gruppetrening. Vår 2021 har Unn Hege Rygg nakke trening.

Kristine Mardal 

er fysioterapeut i Sogndal kommune.  Ho har vidareutdanning i rehabilitering og helsefremming. Ho har lang erfaring som instruktør for ulike grupper. Vår 2021 har Kristine Styrke, balanse og flex (rullering med Marte)

Marte Johannessen Nord

har årseining i Idrett ved Høgskulen på Vestlandet. No går ho 3.studieår på Fysioterapiutdanning ved Høgskulen på Vestlandet.  Ho har har gjennomført aktivitetsleiar kurs for gruppetrening «Bli Sprekere» for bedriftsidretten i Bergen. Vår 2021 har Marte Styrke, balanse og flex (rullering med Kristine).

 Veronica Foss

har ein mastergrad i Idrettsvitenskap , praktisk pedagogisk utdanning og er personleg trenar frå Høgskulen på Vestlandet. Ho jobbar på Instersport Sogndal. Haust 2020 har Veronica PT i grupper (utanom meirLiv&Lyst sitt tilbod).

Ta gjerne kontakt med ho på tlf 909 98 785.