God påske🐥

Me ynskjer alle dei flotte medlemmane våre ein God Påske🐥

Det vart èin brå stopp på treninga og tidleg påske «ferie» i år. Me følgjer dei nasjonale anbefalingane og råda frå kommunen om at èin ikkje trenar inne ( me synes det har vore vanskeleg å opprettholde treningane når me ikkje visste omfanget av smitteutbrotet i kommunen), men me håpar og trur at smitten er under kontroll og at me kan starte opp som «vanleg» etter påske

Me håpar at alle gjer èin god innsats i vekene framover og at vi kan få èin lang og god treningsvår!

Me ynskjer dykk èin God Påske🐥

Veke 12

Me lyt dessverre avlyse treningane denne veka (om situasjonen  og retningslinjene endrar seg er Me klar på kort varsel). Retningslinjene til kommunen anbefaler ikkje trening innandørs.

Me vurderer ute trening på slutten av veka.

Hold ut og hold på den gode kvardagen med fysisk aktivitet- gjerne med innslag av litt styrketrening 💪

Meir trening!

Me opnar opp for at du kan trene på fleire økter!

Ynskjer du å trene fleire gonger enn dei to som du står oppført på- send meg gjerne èin sms på kva time/ timar som kan vere mest aktuelle!

 

 

Me er i gang💪

Då har me starta vårsesongen  og måtte den bli god!

Mandagar kl 16.45 køyrer vi timen Core Styrke i den nye idrettshallen som ligg ved Sognahallen. Det er ulike innganger ; gå inn ved Idrettsenteret,  inngang mot uteområdet til Sogndal Vidaregåande skule eller hovudinngang som vender mot dalen/elva-denne er ikkje klar til bruk enno.  Ta kontakt om du ikkje finn fram😅

 

Ny påmelding!

På grunn av redusert kapasitet på timane våre på Fossetunet treng eg èin ny påmelding ( for èin forhåpentligvis liten periode)

Det er fint om dei som har sett sett seg opp på fleire enn to treninger i veka, melder inn kva to økter èin ynskjer å gå på ( dette for at flest mogleg skal få kome i gang med trening). Øktene i hallen har betre kapasitet. SMS til 95967756.

Ta gjerne kontakt om de lurer på noko!

Rygg Nakke treninga torsdager blir  endra til kl 15.30 -16.30.

Oppstart vår 2021🌟

I følgje retningslinjer og smittevern legen i Sogndal kan me starte opp gruppetrening.  Det blir opp til kvar enkelt å vurdere om de ynskjer å delta, og sjølvsagt vere friske . 
 
For å gjere treninga så sikker som mogleg kjem vi til å redusere antal deltakarar på timane,  vi legg opp til god tid mellom øktene slik at det ikkje blir oppsamling av folk i gangen,  me brukar minimalt med utstyr og vaskar utstyr og overflater mellom kvar økt ( slik som i haust), i tillegg brukar de eigne matter.

Me lyt organisere deltaking på dei ulike øktene litt anleis. Eg ynskjer at flest mogleg skal få trene, men då må nokon redusere antall gonger i veka.  Eg gir nærare info om dette. 
 
Me satsar på oppstart onsdag 27.1. Gi gjerne èin lyd om du ynskjer å vente med oppstart. 

Ta gjerne kontakt om du lurer på noko☺️

Oppstart

Med dei anbefalingane me har no må eg organisere treningane på èin litt anna måte – i tillegg veit eg ikkje når Idrettshallen opnar opp igjen for oss. Den nye idrettshallen er ikkje klar før 1. februar .  Eg håpar vi kan være klar frå 25. januar.  Ta gjerne kontakt om de lurer på noko.

Hold ut😘

Korona situasjon og oppstart!

Eg håpar de har det bra! Me er veldig klar for trening igjen med dykk😅, men pga korona har me måtte utsette oppstart. Det kjem nye tilrådingar  mandag 18.1., og me er nødt å forholde oss til desse. Eg håpar og trur me kan være klare i  løpet av dei neste vekene.  Ta gjerne kontakt om de lurer på noko!

Oppstart januar 2021🌟

Eg skreiv tidligare i dag ( 4.1) at Me satsa på oppstart 11.1., men endrar oppstart til 18.1. Dette på bakgrunn av corona- situasjon som har oppstått i det siste og dei nasjonale retningslinjene.  Det meste av aktivitet er redusert fram til 18.1. Idrettshallen er også stengt.  Me må gjere vårt beste for å redusere smitte risikoen. Me har trua på eit langt og godt semester frå 18.1.