Veke 11

Kari Bergheim Hole (fysiterapeut) vikar for Kristine torsdag 17. mars

Anne Sigrid vikar for Kjersti fredag 18. mars