Veke 14

Anne Sigrid er vikar for Kjersti tysdag og onsdag!

Anne Sigrid er vikar for Kristine torsdag!

  • God og aktiv veke!

Veke 15 er det ikkje trening!