Haust 2023

Ventar på svar angåande om me får leige i hallen hausten 2023. Eg legg ut melding når eg veit meir.