Timeplan

Grøn Timar med låg til moderat intensitet
Raud Timar med moderat intensitet
Turkis Timar for spesielle grupper
Rosa Timar med fokus på nakke rygg
Grå Personleg trening i grupper