Instruktørar

Kjersti Johannessen

er førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet. Har hovedfag i fysisk aktivitet/helse, er utdanna personleg trenar, gruppetreningsinstruktør frå Norges Idrettshøgskule og Liv&Lyst grunnutdanning.  Er eigar av meirLiv&Lyst gjennom MAKS trening AS. Haust 2021  har Kjersti desse timane:  Puls Energi, Core styrke, Rygg-nakke sirkel, Styrke mann og Puls & styrke. Ho har over 30 års erfaring frå gruppetrening.

Anne Sigrid Loftesnes Harjo

er utdanna bioingeniør og har hovedfag i cellebiologi. Ho jobbar som yrkeshygieniker hjå Stamina Helse i Sogndal. Ho har SATS-utdanning innan gruppetrening i sal og sykkel. Haust 2021 har Anne Sigrid Step Energi, Styrke mann og ABSolutt Styrke. Ho har over 20 års erfaring frå gruppetrening.

Jorunn Aa Albretsen

er utdanna fysioterapeut med vidareutdanning i barne-og ungdomsfysioterapi, har idrett grunnfag og helsepedagogikk. Ho jobbar som fysioterapeut ved Sogndal helsesenter. Haust 2021 har Jorunn Nakke rygg trening. Ho har 20 års erfaring med gruppetrening.

Kristine Mardal 

er fysioterapeut i Sogndal kommune.  Ho har vidareutdanning i rehabilitering og helsefremming. Ho har lang erfaring som instruktør for ulike grupper. Haust 2021 har Kristine Styrke, balanse & avspenning.

Unn Hege Johannessen

er utdanna faglærar i idrett frå Norges Idrettshøgskule, ho har ein Mastergrad i samhandling frå HVL og vidareutdanning i kognitiv terapi. Ho jobbar som helsesportspedagog  hjå Helse Førde  – Indre Sogn Psykiatrisenter. Ho har gruppetreningsutdanning frå SATS og Liv og Lyst grunnutdanning. Ho har over 30 års erfaring  med gruppetrening. Haust 2021 er ho vikar.