VEKE 49

 • Stå på i desember og bli den heldige som vinn gratis semesterkort våren 2013!
  Me vil iløpet av førjulstida trekke ut ein aktiv medlem  som vinnar 🙂
 • meirLiv&Lyst har den perfekte julegåva: Gåvekort på trening!
  Du kan gi gåve på PT i sirkel eller semesterkort på økter i sal. Kontakt oss på trening eller på e-post så hjelper me deg.

Veke 46

 • Jori er vikar for Kjersti på Intensiv ski mandag 12.11 kl. 19.00
 • meirLiv&Lyst har den perfekte julegåva: Gåvekort på trening!
  Du kan gi gåve på PT i sirkel eller semesterkort på økter i sal. Kontakt oss på trening eller på e-post så hjelper me deg.
 • Torsdag 18.10 starta me opp med morgontrening kl 7.00. Over 20 “morgonfuglar” fekk ein god start på dagen 🙂

 

 

No blir det to Nakke-Rygg treningar i veka

Dette er eit lågterskel tilbod for deg som må ta ekstra omsyn til nakke-rygg eller som ynskjer ei roleg økt. Treningane er mandagar kl 15.15-16.00 og torsdagar kl 15.00-16.00. Treningane er leia av fysioterapeut Rannveig Kvåle.

 • meirLiv&Lyst kan tilby timar for nybyrjarar og for godt trena personar
 • meirLiv&Lyst kan tilby semestermedlemsskap eller drop-in
 • meirLiv&Lyst ynskjer at alle skal kunne delta! – ikkje på kvar time, men du skal kunne finne noko som passar for deg.
 • meirLiv&Lyst ynskjer at du skal oppleve meistring 
 • meirLiv&Lyst meiner at det skal vere moro å trene; smilet og velværet ved å røre seg skal vere der både undervegs og etterpå
 • meirLiv&Lyst kan tilby gåvekort på trening