No blir det to Nakke-Rygg treningar i veka

Dette er eit lågterskel tilbod for deg som må ta ekstra omsyn til nakke-rygg eller som ynskjer ei roleg økt. Treningane er mandagar kl 15.15-16.00 og torsdagar kl 15.00-16.00. Treningane er leia av fysioterapeut Rannveig Kvåle.

  • meirLiv&Lyst kan tilby timar for nybyrjarar og for godt trena personar
  • meirLiv&Lyst kan tilby semestermedlemsskap eller drop-in
  • meirLiv&Lyst ynskjer at alle skal kunne delta! – ikkje på kvar time, men du skal kunne finne noko som passar for deg.
  • meirLiv&Lyst ynskjer at du skal oppleve meistring 
  • meirLiv&Lyst meiner at det skal vere moro å trene; smilet og velværet ved å røre seg skal vere der både undervegs og etterpå
  • meirLiv&Lyst kan tilby gåvekort på trening